image

Gói Thành viên Global Gold Supplier(GGS) trên  Alibaba.com

 • Ưu tiên xếp hạng hiển thị
 • Kệ trưng bày sản phẩm (showcase)
 • Số lượng sản phẩm trưng bày
 • Chế độ đa ngôn ngữ (tiếp cận nhiều thị trường)
 • Thiết kế gian hàng theo ý muốn
 • Tạo link riêng cho gian hàng
 • Cập nhật hình ảnh & video
 • Tiếp cận mọi yêu cầu báo giá
 • Tiếp cận mọi thông tin người mua
 • Tem chứng nhận gian hàng
 • Xác thực doanh nghiệp uy tín
 • Công cụ phân tích thị trường (Biz Trend)
 • Ứng dụng chat Trade Manager
 • My Alibaba
 • Huấn luyện căn bản & nâng cao từ HBS Việt nam
 • Hỗ trợ tìm kiếm đối tác,khách hàng XNK toàn cầu
 • Hỗ trợ xuất nhập khẩu ,thanh toán và logistic
 • Mua thêm kệ trưng bày sản phẩm (show case)
 • Product Posting Service (>5.000 SP cùng lúc)
 • Hỗ trợ quảng bá trên trang chủ
 • Hỗ trợ quảng bá các hội chợ XNK toàn cầu
 • Tài khoản phụ cho nhiều thành viên quản lý

BASIC

1,399 USD/Năm
 • Thứ 3
 • 05
 • Không giới hạn
 • Đa ngôn ngữ
 • Ngay lập tức
 • Ngay lập tức
 • Hàng tuần
 • HBS Vietnam
 • HBS Vietnam
 • 05

STANDARD

2,999 USD / Năm
 • Thứ 2
 • 12
 • Không giới hạn
 • Đa ngôn ngữ
 • Ngay lập tức
 • Ngay lập tức
 • Hàng tuần
 • HBS Vietnam
 • HBS Vietnam
 • 05

PREMIUM

5,999 USD / Năm
 • Hàng đầu
 • 28
 • Không giới hạn
 • Đa ngôn ngữ
 • Ngay lập tức
 • Ngay lập tức
 • Hàng tuần
 • HBS Vietnam
 • HBS Vietnam
 • 05