Lịch đào tạo

BUỔI ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SALES XUẤT KHẨU THÔNG QUA TMĐT

Bắt đầu: 9 giờ, 06/12/19
Kết thúc: 11 giờ, 12/07/19

2 Th12, 2019|

Coffee talk – Kinh nghiệm xuất khẩu thực tế và xu hướng phát triển ngoại thương trên nền tảng Thương Mại Điện Tử

Bắt đầu: 9 giờ, 30/11/19
Kết thúc: 16 giờ, 01/01/70

29 Th11, 2019|

Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com

Các công cụ để nghiên cứu về người mua

Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 20/06/19
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 01/01/70

24 Th8, 2016|Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com|

Kỹ năng chọn từ khóa hiệu quả

Nghiên cứu từ khóa tìm kiếm của khách hàng

Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 15/06/19
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 01/01/70

24 Th8, 2016|Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com|

Kỹ năng khai thác khách hàng trên Alibaba.com

Các công cụ để nghiên cứu về người mua

Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 10/06/19
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 06/10/19

24 Th8, 2016|Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com|

  • Mở gian hàng trên Alibaba giúp gia tăng doanh số

Làm thế nào đăng sản phẩm hiệu quả trên Alibaba

Các công cụ để nghiên cứu về người mua

Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 08/06/19
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 06/08/19

24 Th8, 2016|Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com|

Đăng kí email để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi.

WordPress Video Lightbox